Kontakt

✉ info@zelenatocka.hr

Nana Savić, krajobrazni arhitekt
+385 (0) 91 3131 281
 nana.savic@zelenatocka.hr

Ana Pernarvoditelj ureda
+385 (0) 91 4492 778
 ana.pernar@zelenatocka.hr

 

PODACI O FIRMI:

Zelena točka d.o.o.
za projektiranje i uređenje krajolika
Sjedište: Deklevi 11, 52463 Višnjan, Hrvatska
OIB: 82042390317
PDV ID: HR82042390317
MB: 2425335
Registrirano na Trgovačkom sudu u Pazinu, MBS
130031872
IBAN HR7825000091101283694  kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb
Temeljni kapital 20.000,00 kn / plaćen u cijelosti
Član uprave: Raul Crgonja