Erozija u vrtu

Pri formiranju novog vrta, često se pojavljuje problem padina i strmih nagiba. Takve situacije je potrebno kvalitetno riješiti jer je erozija vrlo brza i biljke ne stignu stabilizirati tlo prije nego učini štetu. Klasična rješenja su gusta sadnja biljaka – pokrivača tla i ostalih biljaka snažnog raširenog korijena, ili formiranje kamenjara u kombinaciji sa sadnjom biljaka. Sijanje trave (osim hidrosjetvom koja je previše skupa za obiteljski vrt) ne dolazi u obzir jer trava ne stigne niknuti, a erozija djeluje već pri prvoj kiši. Osim toga, vrlo je teško kositi takvu strminu.

Pojavom novih proizvoda na našem tržištu, a to su platno i mreža od kokosovih vlakana, konačno smo doskočili tom problemu. Platno i mreža od prirodnog materijala, čvrsti i estetski prihvatljivi dok ga biljke ne prekriju. Nakon nekoliko godina, kad su se biljke već razrasle, biorazgradivi materijal nestane.

Postupak je jednostavan. Blažu padinu prekrit ćemo platnom od kokosovih vlakana, ispod njega smjestiti kap po kap cijevi za navodnjavanje, te kroz platno posaditi biljke. Osim erozije, time sprečavamo i rast korova i mukotrpno plijevljenje. Ako je padina strmija upotrijebit ćemo mrežu od kokosovih vlakana i ponoviti postupak.